ผลิตภัณฑ products

การอนุรักษ์สิ่งเวดล้อมแคดเมียมต่ำโดยใช้การตัดสายลวดทองเหลือง
( ตะกั่ว< 37000ppm แคดเมี่ยม < 75ppm )

ข้อกำหนดและวิธีการใช้

ประเภททองผสม สัญลักษณ์ ชื่อเรียก ลักษณะพิเศษและวัตถุประสงค์
C3501 เส้น(B)
#1.
Nipple ใช้ทองเหลือง ลักษณะการตัด การปลอมหลอมเย็นดีเยี่ยม มอไซด์ จักรยานใช้หัวต่อ หลอเม่า
C36000
C35300
C3601 (B)#1. ทองเหลืองตัด ลักษณะการตัดดีเยี่ยม C3601,3602 ความอ่อนดีเยี่ยม ใช้คอม อิเล็กทรอนิก นาฬิกา เครื่องตกปลา ปากกา โคมไฟ น็อต หลอเม่าเล็ก ฟันเฟือง ฟั่นเอ๋อ กล้องถ่ายรูป ชิ้นส่วนโลหะทั้ง 5
C3602 (A)#1.
(B)#1.
C3603 (B)#1.
C3604 (A)#1.
(B)#1.
C3712 (A)#1. การปลอมใช้ทองเหลือง การหลอมความร้อนดีเยี่ยม การหลอมความแม่นยำเหมาะกับชิ้นอะไหล่เครื่องกล การหลอมความร้อนและการตัดดีเยี่ยม ใช้กับฟั่นเอ๋อ ปลอกนาฬิกา ชิ้นส่วนเครื่องกล
(B)#1.
C3771 (A)#1.
(B)#1.

#1. (A)การอัดรีด Extrusion (B)การอัดรีด+การปั๊ม Extrusion + Drawing

ใบตารางองค์ประกอบทางเคมี

หมายเลขทองผสม ส่วนประกอบทางเคมี (%)
ทองแดง ตะกั่ว เหล็ก ดีบุก สังกะสี อลูมิเนียม แมงกานีส นิกเกิล ฟอสฟอรัส ทองแดง+อลูมิเนียม+เหล็ก+
แมงกานีส+นิกเกิล
C3501 60.0~64.0 0.7~1.7 0.2max Fe+Sn
0.4max
Rem.          
C36000                    
C35300                    
C3601 59.0~63.0 1.8~3.7 0.3max Fe+Sn
0.5max
Rem.          
C3602 59.0~63.0 1.8~3.7 0.5max Fe+Sn
1.2max
Rem.          
C3603 57.0~61.0 1.8~3.7 0.35max Fe+Sn
0.6max
Rem.          
C3604 57.0~61.0 1.8~3.7 0.5max Fe+Sn
1.2max
Rem.          
3712 58.0~62.0 0.25~1.2 Fe+Sn 0.8max Rem.          
3771 57.0~61.0 1.0~2.5 Fe+Sn 1.0max Rem.          
RoHS Type

YHM has 2 types of RoHS Spec: Cd100/75 serious conformed to RoHS exclude and Lead free serious conformed to RoHS regulation. We control the hazard substances lot by lot. Each lot is examined at least 4 times by our ICP. The customers will also receive the SGS test report for each lot.

Cd100/75 Serious

They also accord with RoHS exclude regulation (Pb<37000ppm, Cd/Cr/Hg<75ppm). YHM supplies Cd100/75 serious for all leaded free cutting type, etc C3604 - Cd100; C3603 - Cd100; C3602 - Cd100; C36000 -Cd100....

คุณสมบัติทางเชิงกล

หมายเลขทองผสม ชนิด เลขบันทึก เส้นผ่าศูนย์กลางและระยะ ตรวจสอบแรงดึง ตรวจสอบความแข็ง หมายเหตุ
ตรวจสอบแรงดึง อัตราความยาว HV
(0.5min)
HB
(10/30000)
C3501 O C3501W-O 0.5min 30min 20min      
1/2H C3501W-1/2H 0.5~12 35~45 10min      
H C3501W-H 0.5~10 43min        
C36000                
C35300                
C3601 O C3601BD-O 6~75 30min 25min      
1/2H C3601BD-1/2H 6~50 35min   95min    
H C3601BD-H 6~20 46min   130min    
C3602 F C3602BD-F
C3602BD-F
6~75 32min   75min    
C3603 O C3603BD-O 6~75 32min 20min      
1/2H C3603BD-1/2H 6~50 37min   100min    
H C3603BD-H 6~20 46min   130min    
C3604 F C3604BD-F 6~75 34min   80min    
C3712
C3771
F C3712BD-F
C3771BD-F
6min 32min 15min